• Toán & tin

  kiến trúc mạng (truyền thông)

  Kỹ thuật chung

  cấu trúc mạng
  Digital Network Architecture (DNA)
  cấu trúc mạng số
  DNA (distributedNetwork Architecture)
  cấu trúc mạng phân phối
  LNA (LocalNetwork Architecture)
  cấu trúc mạng nội vùng
  Local Network Architecture (LNA)
  cấu trúc mạng nội vùng
  Systems Network Architecture (SNA)
  cấu trúc mạng của hệ thống
  kiến trúc mạng

  Giải thích VN: Một cấu trúc cơ sở của mạng máy tính bao gồm phần cứng, các tầng chức năng, các hệ giao tiếp, và các giao thức (qui tắc) được dùng để thiết lập mối liên lạc và bảo đảm chuyển giao thông tin đáng tin cậy. Do mạng máy tính là một hỗn hợp phần cứng và phần mềm, nên các kiến trúc mạng được thiết kế để cung cấp các tiêu chuẩn cả về triết lý lẫn vật lý để giúp các máy tính và thiết bị khác điều quản các chi tiết phức tạp trong việc thiết lập các nối kết truyền thông và chuyển giao thông tin mà không xảy ra tranh chấp. Hiện có nhiều kiểu kiến trúc mạng khác nhau; trong số này có mô hình bảy tầng được quốc tế chấp nhận mang tên ISO OSI ( Open Systems Interconnection-tương kết các hệ thống mở) và SNA ( Systems Network Architecture-(kiến trúc) mạng các hệ thống của) IBM. Cả kiến trúc OSI lẫn SNA đều tổ chức các chức năng mạng thành các tầng, mỗi tầng được giao chuyên trách về một khía cạnh liên lạc hay truyền thông cá biệt, và chúng đòi hỏi phải có các giao thức đĩnh nghĩa cách thi hành các chức năng. Mục tiêu tối hậu của các kiến trúc này cũng như các kiến trúc mạng khác, đó là tạo ra các chuẩn truyền thông cho phép các máy tính thuộc nhiều kiểu khác nhau trao đổi thông tin một cách tự do và thông suốt (đối với người dùng).

  Access Network Architecture and Interfaces (ANAI)
  kiến trúc mạng truy nhập và các giao diện
  BNA (Burroughsnetwork architecture)
  kiến trúc mạng Burroughs
  Burroughs network architecture
  kiến trúc mạng Burroughs
  Burroughs Network Architecture (BNA)
  Kiến trúc mạng Burroughs
  CNA (communicationnetwork architecture)
  kiến trúc mạng truyền thông
  communication network architecture
  kiến trúc mạng truyền thông
  computer network architecture
  kiến trúc mạng máy tính
  Digital Network Architecture (DNA)
  kiến trúc mạng số
  Distributed Network Architecture
  kiến trúc mạng phân tán
  DNA (digitalNetwork Architecture)
  kiến trúc mạng số
  DNA (distributedNetwork Architecture)
  kiến trúc mạng phân tán
  Functional Network Architecture (FNA)
  kiến trúc mạng chức năng
  LNA (LocalNetwork Architecture)
  kiến trúc mạng cục bộ
  Local Network Architecture (LNA)
  kiến trúc mạng cục bộ
  Network Architecture Group (NAG)
  nhóm kiến trúc mạng
  Open Network Architecture (ONA)
  kiến trúc mạng mở
  SNA (SystemsNetwork Architecture)
  kiến trúc mạng hệ thống
  SNADS (SystemNetwork Architecture distribution services)
  dịch vụ phân phối kiến trúc mạng hệ thống
  system network architecture (SNA)
  kiến trúc mạng hệ thống
  system network architecture distribution services (SNADS)
  dịch vụ phân phối kiến trúc mạng hệ thống
  systems network architecture
  kiến trúc mạng hệ thống
  Systems Network Architecture (SNA)
  kiến trúc mạng hệ thống
  Xerox Network Architecture (XNA)
  Kiến trúc mạng Xerox

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X