• /bi´said/

  Thông dụng

  Giới từ

  Bên, bên cạnh
  So với
  my work is poor beside yours
  bài của tôi so với của anh thì kém hơn
  Xa, ngoài, ở ngoài
  beside the mark (point, question)
  xa đích; không có liên quan gì đến vấn đề, ngoài vấn đề
  to be beside oneself
  không tự kiềm chế được, không tự chủ được; quýnh lên (vì cáu, giận, vui, mừng...)
  to be beside oneself with joy
  mừng quýnh lên


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X