• Kỹ thuật chung

    ăng ten động

    Giải thích EN: An antenna in which a dipole or feed horn orbits the axis of a paraboloidal reflector without altering its polarization; used in conical-scan radar. Giải thích VN: Một chiếc ăng ten trong đó một râu lưỡng cực chạy xung quanh một trục của một phản chiếu paravol mà không cần thay đổi sự phân cực, sử dụng trong ra đa quét hình nón.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X