• Cơ khí & công trình

  sự làm sạch dầu
  sự tái sinh dầu

  Hóa học & vật liệu

  tái sinh dầu

  Kỹ thuật chung

  phục hồi dầu/

  Giải thích EN: 1. a continuous reprocessing and refiltering of oil through an oil lubrication system.a continuous reprocessing and refiltering of oil through an oil lubrication system.2. an oil-purifying procedure in which oil is placed in settling tanks to remove solids and other undesired materials.an oil-purifying procedure in which oil is placed in settling tanks to remove solids and other undesired materials. Giải thích VN: 1. một quy trình xử lý và lọc lại dầu thông qua một hệ thống dầu nhờn.2. một quy trình lọc tinh dầu trong đó dầu được chứa trong bình nhằm tách các chất cứng và các tạp chất khác.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X