• /´braitnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sáng ngời; sự rực rỡ
  Sự sáng dạ, sự thông minh, sự nhanh trí

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) sự sáng chói

  Hóa học & vật liệu

  sự mài nhẫn

  Xây dựng

  ánh (kim)
  sự sáng

  Kỹ thuật chung

  độ bóng
  độ chói
  absolute brightness
  độ chói tuyết đối
  apparent brightness
  độ chói biểu kiến
  average brightness
  độ chói trung bình
  background brightness
  độ chói nền
  brightness channel
  kênh độ chói
  brightness contrast
  sự tương phản độ chói
  brightness control
  điều khiển độ chói
  brightness control
  sự điều khiển độ chói
  brightness curve
  đường cong độ chói
  brightness meter
  máy đo độ chói
  brightness modulation
  điều biến độ chói
  brightness range
  khoảng độ chói
  brightness temperature
  nhiệt độ chói
  brightness theorem
  quy định về độ chói
  brightness value
  giá trị độ chói
  conservation of brightness
  sự bảo toàn độ chói
  equilibrium brightness
  độ chói cân bằng
  half-value brightness angle
  góc nửa độ chói
  high-brightness screen
  màn hình độ chói cao
  Hue Saturation Brightness (colour) (HSB)
  độ chói bão hòa màu
  integrated brightness
  độ chói toàn phần
  peak brightness
  độ chói đỉnh
  photometric brightness
  độ chói trắc quang
  độ sáng
  automatic brightness control (ABC)
  sự điều khiển tự động độ sáng
  brightness temperature
  nhiệt độ độ sáng
  observed brightness
  độ sáng biểu hiện
  picture brightness
  độ sáng của hình
  ánh
  quang lượng
  brightness level
  mức quang lượng
  sự sáng chói

  Địa chất

  độ sáng, độ chói

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X