• /æn¸tisi´peiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dùng trước, sự hưởng trước
  Sự thấy trước, sự biết trước, sự đoán trước; sự dè trước, sự chặn trước, sự liệu trước, sự lường trước
  to save in anticipation of the future
  tiết kiệm để dành cho tương lai
  Sự thúc đẩy
  Sự mong đợi, sự hy vọng, sự chờ đợi
  (y học) sự xảy ra trước lúc, sự xảy ra trước kỳ hạn bình thường
  (âm nhạc) âm sớm

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  dự đoán
  dự kiến
  sự dự tính
  sử dụng trước
  anticipation (ofquota)
  sự dùng trước (hạn ngạch)
  trả sớm
  trả trước hạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X