• (đổi hướng từ Overlaps)
  /¸ouvə´læp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gối lên nhau, sự chồng chéo
  Phần đè lên nhau, phần gối lên nhau

  Ngoại động từ

  Lấn lên, gối lên, chồng chéo

  Nội động từ

  Lấn lên nhau, gối lên nhau

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự nồi chống

  Toán & tin

  chồng lấp
  overlap window
  cửa sổ chồng lấp
  chồng phủ

  Vật lý

  phủ trên

  Xây dựng

  đường nảy mực
  ghép chồng (hàn)
  sự chồng lên trên
  sự đan xen
  sự nảy mực
  sự phủ lên trên

  Điện lạnh

  chỗ chồng chéo
  chỗ phủ nhau

  Điện tử & viễn thông

  gối nhau

  Điện lạnh

  sự phủ nhau

  Kỹ thuật chung

  bọc lại
  che khuất
  chồng
  lap (overlap)
  tấm nối chồng
  overlap (ing) joint
  mối hàn chồng
  overlap siding
  tấm lát chồng
  overlap span
  khoảng xếp chồng
  overlap weld
  sự hàn chồng
  overlap weld joint
  mối hàn chồng
  overlap welding
  sự hàn chồng
  overlap window
  cửa sổ chồng lấp
  lấn lên nhau
  lều tạm
  lớp lại
  lớp phủ
  gối lên nhau
  nối chồng
  lap (overlap)
  tấm nối chồng
  mạ lại
  mối nối bậc
  phủ lên nhau
  sự che đậy
  sự chồng
  sự nối chồng
  sự phủ
  sự phủ chồng
  sự xếp chồng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  divide , separate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X