• /ʃiηgl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đá cuội (trên bãi biển)
  Chỗ có nhiều đá cuội (trên bãi biển)

  Danh từ

  Ván lợp, ván ốp (ván mỏng để lợp mái nhà hay ốp tường)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thông tục) bảng hiệu (của các bác sĩ..)
  Tóc kiểu con trai
  to be a shingle short
  hơi điên, dở hơi
  to hang out one's shingle
  (thông tục) mở phòng khám bệnh; mở phòng luật sư

  Ngoại động từ

  Lợp (mái) bằng ván lợp, ốp (tường) bằng ván ốp
  Cắt tóc (cho ai) theo kiểu con trai

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đá cuội (biển)
  đá cuội tròn to
  gỗ lợp
  tấm (lợp mái)
  ván lợp ngói tấm

  Kỹ thuật chung

  cuộn
  ngói
  asbestos shingle
  ngói amian
  clay shingle
  ngói tấm
  roof shingle
  ngói gỗ
  shingle tile
  ngói tấm
  ngói tấm
  đá cuội
  shingle lining
  sự bọc bằng đá cuội
  shingle soil
  đất chứa đá cuội
  ép chặt
  lợp mái

  Giải thích EN: To cover a building surface with shingles. Giải thích VN: Việc phủ mái nhà bằng ván ốp.

  sỏi
  tấm lợp

  Giải thích EN: A thin piece of wood, slate, or other material, usually rectangular and 8-10 inches across; laid in overlapping rows to cover the roof or walls of a building. Giải thích VN: Một tấm mỏng bằng gỗ, đá hoặc vật liệu khác thường có dạng hình chữ nhật, có đường chéo khoảng từ 8 đến 10 inch; nằm chồng nhau theo hàng để che phủ mái hoặc tường của một tòa nhà.

  tấm mỏng
  ván lợp
  ván lợp nhà

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X