• /´saidiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường tàu tránh (đường sắt ngắn bên cạnh đường sắt chính, để cho tàu vào tránh)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lớp ván gỗ ngoài giàn khung

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  lớp ván gỗ ngoài dàn khung

  Giải thích EN: Any of various facings used to protect wood frame buildings from the elements. Giải thích VN: Chỉ một trong những bề mặt được sử dụng để bảo vệ khung gỗ của tòa nhà khỏi các hiện tượng thời tiết.

  Kỹ thuật chung

  cờ lê đường
  đường dồn toa
  đường ống nhánh
  đường tránh
  classification siding
  đường tránh tàu phân loại
  passing siding
  đường tránh tàu (hỏa)
  sorting siding
  đường tránh để chọn tàu
  đường tránh tàu
  classification siding
  đường tránh tàu phân loại
  passing siding
  đường tránh tàu (hỏa)
  đường vòng
  lớp ván bọc ngoài
  mặt đường lát ván
  sự tạo mặt
  sự tạo mặt xiên

  Kinh tế

  đường ray bên (đường sắt)
  đường tàu tránh
  đường tàu xép

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X