• (đổi hướng từ Overseeing)
  /¸ouvə´si:/

  Thông dụng

  Ngoại động từ .oversaw, .overseen

  Trông nom, giám thị
  Quan sát

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  giám sát
  giám thị
  trông nom

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  follow , obey

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X