• /o'bei/

  Thông dụng

  Động từ

  Vâng lời, tuân theo, tuân lệnh
  obey order
  tuân theo mệnh lệnh
  obey the law
  tuân theo pháp luật
  Soldiers are trained to obey without question
  binh lính được huấn luyện để tuân theo không bàn cãi

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tuân theo; (máy tính ) hoàn thành (lệnh)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X