• Thông dụng

  Danh từ

  Dầu hoả parafin

  Cơ khí & công trình

  dầu paraphin

  Hóa học & vật liệu

  dầu paraffin

  Giải thích EN: A combustible oil that is either pressed or dry-distilled from paraffin distillate; used in floor treatment and as a lubricant. Giải thích VN: Loại dầu dễ cháy thu được từ sự chưng cất khô hoặc nén các các sản phẩm chưng cất của parafin sử dụng để gia công sàn nhà hoặc làm dầu nhờn.

  Toán & tin

  dầu pa-ra fin

  Xây dựng

  dầu parafin

  Kỹ thuật chung

  dầu khoáng chất
  dầu parafin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X