• /¸pærə´litik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (y học) bị liệt,bị bại
  (nghĩa bóng) bị tê liệt
  (từ lóng) say mèm, say tí bỉ

  Danh từ

  Người bị liệt ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  liệt
  paralytic abasia
  chứng mất đi liệt
  paralytic dislocation
  sai khớp liệt
  paralytic gait
  dáng đi liệt
  paralytic ileus
  tắt ruột liệt
  paralytic shock
  sốc liệt
  paralytic squint
  lác liệt
  paralytic strabismus
  lác liệt

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  healthy , uncrippled

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X