• /´pauəlis/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không có quyền hành; không có sức mạnh
  render somebody powerless
  làm cho ai mất (tước) quyền lực
  Bất lực, hoàn toàn không có khả năng (về vấn đề..)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X