• /nʌm/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tê, tê cóng
  numb with cold
  tê cóng đi vì lạnh
  Tê liệt; chết lặng đi
  numb hand
  (từ lóng) người vụng về, lóng ngóng

  Ngoại động từ

  Làm tê, làm tê cóng đi
  Làm tê liệt; làm chết lặng đi
  to be numbed with grief
  chết lặng đi vì đau buồn


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X