• /ˌɪdiəˈsɪŋkrəsi , ˌɪdiəˈsɪnkrəsi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đặc tính, khí chất (của một người nào...)
  Cách diễn đạt riêng, cách biểu hiện riêng, phong cách riêng (của một tác giả)
  (y học) đặc ứng

  Chuyên ngành

  Y học

  đặc ứng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X