• /´pə:fə¸reit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đục lỗ, khoan, khoét, đục thủng
  perforate the cover to let air in
  đục cái nắp cho không khí lọt vào
  a perforate ulcer
  một chỗ loét bị dò
  Đục, răng cưa (giấy, tem..)

  Nội động từ

  ( + into, through) xuyên vào, xuyên qua

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đục lỗ

  Cơ - Điện tử

  a Nếu bạn thấy từ này cần thêm hình ảnh, và bạn có một hình ảnh tốt, hãy thêm hình ảnh đó vào cho từ.

  Nếu bạn nghĩ từ này không cần hình ảnh, hãy xóa tiêu bản {{Thêm ảnh}} khỏi từ đó".BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn !

  a Nếu bạn thấy từ này cần thêm hình ảnh, và bạn có một hình ảnh tốt, hãy thêm hình ảnh đó vào cho từ.

  Nếu bạn nghĩ từ này không cần hình ảnh, hãy xóa tiêu bản {{Thêm ảnh}} khỏi từ đó".BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn !

  (v) đục lỗ, khoan

  Hóa học & vật liệu

  bắn vỉa

  Xây dựng

  khoan làm thủng
  khoang thủng

  Kỹ thuật chung

  khoan
  khoan thủng
  khoét
  đục lỗ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  close up

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X