• Thông dụng

  Danh từ, viết tắt là .PC

  Máy điện toán cá nhân; máy tính cá nhân

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  máy tính cá nhân

  Giải thích VN: Máy tính độc lập được trang bị đầy đủ với các phần mềm hệ thống, tiện ích và ứng dụng, cũng như các thiết bị vào ra và các ngoại vi khác, mà một cá thể cần thiết để thực hiện một hoặc nhiều nhiệm vụ.

  Handheld Personal Computer (HPC)
  máy tính cá nhân cầm tay
  IBM PC (IBMPersonal Computer)
  máy tính cá nhân IBM
  Multimedia Personal Computer (MPC)
  Máy tính cá nhân (PC) đa phương tiện
  personal computer communication
  kết nối máy tính cá nhân
  Personal Computer Manufacturer (PCM)
  nhà sản xuất máy tính cá nhân
  Personal Computer Media Interface Module (PCMIM)
  khối giao diện phương tiện máy tính cá nhân
  Personal Computer Network (PCN)
  mạng máy tính cá nhân
  Personal Computer Network File System (PCNFS)
  hệ thống tệp của mạng máy tính cá nhân
  Personal Computer System Architecture (PCSA)
  kiến trúc hệ thống máy tính cá nhân
  Personal Computer-Disk Operating System (IBM) (PC-DOS)
  Máy tính cá nhân-Hệ điều hành đĩa (IBM)
  Simply interactive personal computer [ Microsoft ] (SIPC)
  máy tính cá nhân tương tác đơn giản [microsoft]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X