• /raif/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lan tràn; hoành hành; thịnh hành; phổ biến rộng rãi (nhất là những cái xấu)
  to be (grow, wax) rife
  lan tràn, hoành hành (bệnh tật, tin đồn...)
  an area where crime is rife
  một khu vực tội ác hoành hành
  ( + with) có nhiều, đầy dẫy (nhất là cái xấu)
  to be rife with social evils
  đầy dẫy tệ nạn xã hội


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  low , scarce

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X