• (đổi hướng từ Pervading)
  /pə:´veid/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Toả khắp, tràn ngập khắp (hương thơm...)
  the perfume of flowers pervades the air
  không khí thơm ngát mùi hoa
  Lan tràn khắp, thâm nhập khắp (ảnh hưởng tư tưởng...)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lan tỏa
  thấm

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X