• (đổi hướng từ Cosmetics)
  /kɔz´metik/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mỹ phẩm trang điểm
  cosmetic surgery
  giải phẫu thẩm mỹ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  mỹ phẩm

  Giải thích EN: Any of various substances applied to the body to improve the appearance.  .

  Giải thích VN: Bất cứ loại chất nào được dùng cho cơ thể để nâng cao vẻ bề ngoài.

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  disfiguring

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X