• /´figmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Điều tưởng tượng; điều bịa đặt
  a figment of the mind
  điều tưởng tượng


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X