• /fə'nɑminə; NAmE fə'nɑ:minə /

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều của phenomenon

  Như phenomenon

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hiện tượng
  local phenomena
  hiện tượng [cục bộ, địa phương]
  non-periodic phenomena
  hiện tượng không tuần hoàn

  Xây dựng

  hiếm có

  Kỹ thuật chung

  hiện tượng
  cavitation phenomena
  hiện tượng (sinh) lỗ hổng
  corpuscular phenomena
  hiện tượng hạt
  critical phenomena
  hiện tượng tới hạn
  instability phenomena
  hiện tượng không ổn định
  interference phenomena
  hiện tượng giao thoa
  junction phenomena
  hiện tượng chuyển tiếp
  local phenomena
  hiện tượng cục bộ
  local phenomena
  hiện tượng địa phương
  non-periodic phenomena
  hiện tượng không tuần hoàn
  optical phenomena
  hiện tượng quang
  postscission phenomena
  hiện tượng sau (khi) cắt
  postscission phenomena
  hiện tượng sau khi đứt
  predisruptive phenomena
  hiện tượng phóng điện trước
  slippage phenomena
  hiện tượng rò khí
  surface phenomena
  hiện tượng bề mặt
  transient phenomena
  hiện tượng chuyển tiếp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  phenomenological

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X