• /´foutən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) học Photon, lượng tử ánh sáng

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Phôtôn, quang tử

  Điện tử & viễn thông

  lượng tử ánh sáng

  Kỹ thuật chung

  phôton
  gamma photon activation
  sự kích hoạt bằng photon gama
  Photon - Stimulated Description (PSD)
  mô tả phỏng theo photon
  photon amplification
  sự khuếch đại photon
  photon antibunching
  phản chụm photon
  photon bunching
  chụm photon
  photon detector
  đetectơ photon
  photon detector
  máy dò photon
  photon drive
  sự đẩy bằng hạt photon
  photon packet
  bó photon
  photon scanning tunneling microscope (PSTM)
  kính hiển vi tunen quét photon
  X-ray photon
  photon tia x
  quang tử

  Giải thích VN: Lượng tử ánh sáng.

  Monte Carlo Neutron Photon (computercode) (MCNP)
  Quang tử Nơtron Monte Carlo (mã máy tính)
  photon torpedo
  ngư lôi quang tử

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X