• Kỹ thuật chung

  nền cọc

  Giải thích EN: The structural arrangement of piles that consigns loads to bed rock or to ground well below the surface. Giải thích VN: Việc sắp xếp kết cấu cọc để phân phối khối lượng đá móng hoặc để làm nền giếng dưới bề mặt.

  móng cọc
  bamboo pile foundation
  móng cọc tre
  batter pile foundation
  móng cọc nghiêng
  concrete pile foundation
  móng cọc bê tông
  pipe-pile foundation
  móng cọc ống
  sand compaction pile foundation
  móng cọc bằng cát đầm chặt
  timber pile foundation
  móng cọc gỗ

  Xây dựng

  Móng cọc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X