• /flu:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  (âm nhạc) ống sáo
  Người thổi sáo, tay sáo
  (kiến trúc) đường rãnh máng (ở cột)
  Nếp máng (tạo nên ở quần áo hồ cứng)

  Nội động từ

  Thổi sáo
  Nói thánh thót, hát thánh thót

  Ngoại động từ

  Làm rãnh máng (ở cột)
  Tạo nếp máng (ở quần áo hồ cứng)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  đường rãnh, máng, khía, (v) tạo khía, xẻ rãnh

  Cơ khí & công trình

  rãnh khe

  Xây dựng

  đường khía
  đường rãnh (đào)
  máng rãnh

  Giải thích EN: A channel, groove, or furrow; specific uses include: a groove of a curved section, especially one of a series of parallel curved grooves used to decorate a column shaft..

  Giải thích VN: Chỉ một kênh hoặc rãnh, được sử dụng trong trường hợp: rãnh của một vết cắt đặc biệt là một chuỗi các rãnh song song trong trang trí trụ cột.

  Kỹ thuật chung

  khe
  khía
  đường rãnh

  Giải thích EN: A channel or groove in a reamer, tap, or drill, especially when it is oriented parallel to the main axis of conical-shaped pieces.

  Giải thích VN: Một rãnh trên dao khoét, bàn ren hay khoan, đặc biệt là khi nó được định hướng song song với trục chính của những tấm hình nón.

  flute length
  độ dài đường rãnh
  đường xoi
  làm thành rãnh
  gờ
  hào
  máng
  máng nghiêng
  máng nhỏ
  ống rót
  rãnh
  flute column
  cột có rãnh trang trí
  flute length
  chiều dài rãnh
  flute length
  độ dài đường rãnh
  flute pitch
  bước rãnh
  flute pitch
  khoảng cách rãnh
  flute run-out
  sự chạy lệch rãnh
  tap flute grinding machine
  máy mài rãnh tarô
  tap flute milling machine
  máy phay rãnh tarô
  vết xước

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X