• Thông dụng

  Danh từ

  Đất sét thịt, đất sét nặn

  Xây dựng

  đất dét dẻo

  Kỹ thuật chung

  đất sét dẻo

  Giải thích EN: A brick earth composed of silica and alumina combined with a small percentage of lime, magnesia, soda, or other salts. Also, FOUL CLAY. Giải thích VN: Loại gạch làm từ đất bao gồm nhôm và silic kết hợp với một lượng nhỏ vôi, magiê, sôđa hoặc các loại muối khác. Giống FOUL CLAY.

  sét dẻo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X