• Hóa học & vật liệu

  cột cất đĩa
  tháp tiếp xúc

  Giải thích EN: A gas-liquid contacting tower consisting of a cylindrical shell that employs cross-flow or counter-flow plates; used primarily for absorption, rectification, or stripping. Giải thích VN: Tháp làm cho gas-chất lỏng tiếp xúc dạng hộp hình trụ hấp thụ dòng chảy ngang qua hoặc các dòng chảy ngược, cơ bản được sử dụng để hấp thụ, chưng cất hoặc tẩy màu.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X