• /plə'tu:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  (quân sự) trung đội

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  đoàn đội

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X