• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  lọc dầu còn chứa hydrocacbon

  Giải thích EN: A petroleum-refinery process to manufacture gasoline from petroleum gases, in which the gases containing unsaturated hydrocarbons are heated and injected into the middle of the cracking furnace. Also, polyform process. Giải thích VN: Phương pháp lọc dầu, dùng để sản xuất gas từ dầu mỏ trong đó khí gas còn chứa hydrocacbon chưa bão hòa được làm nóng và bơm vào thẳng vào lò. Tương tự, xem POLYFORM PROCESS.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X