• /´puəli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Một cách tồi tàn, xấu
  poorly dressed
  ăn mặc tồi tàn
  Tệ, tồi, kém cỏi
  poorly off
  (thông tục) sống khốn khổ

  Tính từ

  (thông tục) không khoẻ, ốm, khó ở
  to feel rather poorly
  thấy người không được khoẻ
  to look very poorly
  trông có vẻ không khoẻ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  healthy , well
  adverb
  satisfactorily , well

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X