• /´pouʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thuốc độc, chất độc, chất lỏng dùng trong ma thuật
  a love potion
  bùa mê thuốc lú


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X