• /´tɔnik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (y học) thuốc bổ
  Bất cứ cái gì làm cho người ta khoẻ hơn hoặc hạnh phúc hơn
  praise can be a fine tonic
  khen ngợi có thể là một liều thuốc bổ tốt
  the tonic effects of sea air
  ảnh hưởng tốt lành của khí biển
  Nước khoáng có pha hương vị quinin (như) tonic water
  (âm nhạc) âm chủ

  Danh từ

  (âm nhạc) âm chủ
  Thuốc bổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X