• /prə´fes/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tuyên bố, bày tỏ, nói ra
  to profess oneself satisfied with...
  tuyên bố là hài lòng với...
  Tự cho là, tự xưng là, tự nhận là
  to profess to know several foreign languages
  tự cho là biết nhiều tiếng nước ngoài
  to profess to be a scholar
  tự xưng là một học giả
  to profess to be ignorant
  tự nhận là dốt nát
  Theo, nhận là tin theo (đạo..); tuyên xưng đức tin
  to profess Buddhism
  theo đạo Phật
  Hành nghề, làm nghề
  to profess law
  làm nghề luật
  Dạy (môn gì...)
  to profess history
  dạy sử

  Nội động từ

  Dạy học, làm giáo sư

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X