• Hóa học & vật liệu

  phương pháp ngăn mục gỗ

  Giải thích EN: A timber treatment that forces a preservative, such as zinc oxide and creosote, into the cells of the wood in order to prevent decay. Giải thích VN: Phương pháp xử lý gỗ bằng cách dùng chất chống phân hủy như kẽm oxit ZnO và creozot, bơm vào gỗ để ngăn bị mục.

  Kỹ thuật chung

  quá trình nén

  Xây dựng

  quá trình nén

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X