• Kỹ thuật chung

  nhà thầu chính

  Giải thích EN: A person or group that makes a direct agreement to perform the work of a project and that subsequently may delegate specific tasks to subcontractors. Giải thích VN: Một người hay một nhóm tạo ra một hợp đồng đồng ý làm một công việc và sau đó đàm phán các nhiệm vụ cụ thể với các nhà thầu phụ.

  Kinh tế

  người ký kết chính
  nhà thầu chính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X