• (đổi hướng từ Subcontractors)
  /¸sʌbkən´træktə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người (công ty..) nhận thực hiện một hợp đồng phụ, thầu phụ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhà thầu phụ

  Giải thích EN: A contractor who is contracted with and responsible to a general contractor, rather than to the final customer, for performance of part or all of a job. Giải thích VN: Là một nhà thầu mà kí hợp đồng và phụ thuộc vào một nhà thầu trung tâm gần với người dùng cuối cùng để thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc.

  Kinh tế

  nhà thầu phụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X