• Kỹ thuật chung

    vấn đề chính yếu

    Giải thích EN: A term for an object that is of major interest due to its economic value, complexity, rarity, or strategic importance, and is therefore studied and observed in detail. Giải thích VN: Một thuật ngữ cho một vật tạo ra sự quan tâm chính do giá trị kinh tế, sự hiếm hoi, hoặc rất quan trọng vì thế được nghiên cứu rất cẩn thận.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X