• /strəˈtidʒɪk/

  Thông dụng

  Cách viết khác strategical

  Tính từ

  (thuộc) chiến lược; là bộ phận của một kế hoạch, mưu đồ
  Chiến lược; đem lại lợi thế cho một mục đích nào đó
  strategic position
  vị trí chiến lược
  Vũ khí chiến lược (về vũ khí, nhất là tên lửa hạt nhân)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  một cách chiến lược

  Kinh tế

  có tính chiến lược
  strategic investment
  đầu tư có tính chiến lược
  thuộc chiến lược

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X