• Kỹ thuật chung

    định nhiệt bằng máy dò xung

    Giải thích EN: A process used to determine defective areas of an object, in which heat is applied for a short time to the material to be tested, and an infrared detector system reveals hot or cold areas adjacent to the defective areas. Giải thích VN: Một quá trình được dùng để xác định các vùng có khuyết tật của một vật, trong đó nhiệt độ được sử dụng trên vật liệu được kiểm tra trong một thời gian ngắn, và một hệ máy dò hồng ngoại cho biết các vùng nóng hay lạnh lân cận vùng có khuyết tật.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X