• /'infrə'red/

  Thông dụng

  Danh từ, cũng .infrared .radiation

  Tia ngoài đỏ, tia hồng ngoại

  Tính từ

  Ngoài đỏ, hồng ngoại
  infrared therapy
  phép trị liệu bằng tia hồng ngoại
  Nhạy cảm với tia hồng ngoại
  infrared photographic film
  phim ảnh dễ bị tia hồng ngoại làm hỏng

  Toán & tin

  vùng hồng ngoại

  Kỹ thuật chung

  hồng ngoại
  active infrared detector
  bộ dò hồng ngoại chủ động
  Far - Infrared and Sub- millimetre Space Telescope (FIRST)
  kính viễn vọng vũ trụ tia hồng ngoại xa và siêu milimet
  far infrared
  bức xạ hồng ngoại xa
  far-infrared
  hồng ngoại xa
  far-infrared maser
  khí Maze hồng ngoại
  far-infrared radiation
  bức xạ hồng ngoại xa
  High Resolution Infrared Radiometer (HRIR)
  bức xạ kế hồng ngoại có độ phân giải cao
  infra-red (infrared)
  miền hồng ngoại
  infra-red (infrared) ray (s)
  tia hồng ngoại
  infrared (IR) remote control
  điều khiển từ xa bằng hồng ngoại
  infrared absorption
  hấp thụ hồng ngoại
  InfraRed Astronomical Satellite (IRAS)
  vệ tinh nghiên cứu thiên văn bằng tia hồng ngoại
  infrared bolometer
  bolomet hồng ngoại
  infrared bolometer
  nhiệt kế hồng ngoại
  infrared camera came
  máy quay phim hồng ngoại
  infrared communication set
  máy truyền thông hồng ngoại
  infrared detector
  bộ dò hồng ngoại
  infrared detector
  bộ tách sóng hồng ngoại
  infrared detector
  máy dò hồng ngoại
  infrared emission
  phát xạ tia hồng ngoại
  infrared emitter
  bộ phát xạ hồng ngoại
  infrared emitter
  máy phát tia hồng ngoại
  InfraRed Emitting Diode (IRED)
  đi-ốt phát xạ tia hồng ngoại
  infrared emulsion
  nhũ tương hồng ngoại
  infrared emulsion
  nhũ tương nhạy hồng ngoại
  infrared exhaust gas analyser
  bộ phân tích khí thải hồng ngoại
  infrared exhaust gas analyzer
  bộ phân tích khí thải hồng ngoại
  infrared fiber optics
  quang học sợi hồng ngoại
  infrared film
  phim hồng ngoại
  infrared filter
  bộ lọc hồng ngoại
  infrared heating
  làm nóng bằng tia hồng ngoại
  infrared heating
  sấy (bằng tia) hồng ngoại
  Infrared Heterodyne Radiometer (IHR)
  bức xạ kế ngoại sai hồng ngoại
  infrared homing
  hiệu chỉnh tia hồng ngoại
  infrared image converter
  bộ biến đổi ảnh hồng ngoại
  infrared image converter
  bộ chuyển đổi ảnh hồng ngoại
  infrared image converter
  đèn hình hồng ngoại
  infrared image tube
  đèn ảnh hồng ngoại
  infrared interface
  cổng hồng ngoại
  infrared interface
  giao diện hồng ngoại
  Infrared Interferometer Spectrometer (IRIS)
  máy đo phổ giao thoa bằng hồng ngoại
  infrared lamp
  đèn hồng ngoại
  infrared laser
  laze hồng ngoại
  infrared LED
  đi-ốt phát quang hồng ngoại
  infrared LED
  LED hồng ngoại
  infrared light
  ánh sáng hồng ngoại
  Infrared Light Emitting Diode (IRLED)
  đi-ốt phát quang hồng ngoại
  infrared light-emitting diode
  đi-ốt phát quang hồng ngoại
  infrared light-emitting diode
  LED hồng ngoại
  infrared link
  đường nối hồng ngoại
  infrared link
  liên kết hồng ngoại
  Infrared Link Access Protocol (IRIAP)
  giao thức truy nhập đường truyền hồng ngoại
  infrared motion alarm
  báo động chuyển động hồng ngoại
  Infrared Multi-spectral Scanner (IR-MSS)
  máy quét đa phổ hồng ngoại
  infrared optical material
  vật liệu quang hồng ngoại
  infrared optics
  quang học hồng ngoại
  infrared panel heating
  tấm sưởi hồng ngoại
  infrared photo conductor
  chất quang dẫn hồng ngoại
  infrared polarizer
  bộ phân cực hồng ngoại
  infrared pyrometer
  hỏa kế hồng ngoại
  infrared radiant drier
  máy sấy bức xạ hồng ngoại
  infrared radiation
  bức xạ hồng ngoại
  infrared radiation
  sự bức xạ hồng ngoại
  infrared radiator
  bộ phát xạ hồng ngoại
  infrared radiator
  máy phát tia hồng ngoại
  infrared rays
  bức xạ hồng ngoại
  infrared receiver
  máy thu hồng ngoại
  Infrared Reflection Absorption Spectroscopy (IRAS)
  phép đo phổ hấp thụ phản xạ hồng ngoại
  infrared scanner
  bộ quét hồng ngoại
  infrared scanner
  máy quét hồng ngoại
  Infrared Space Observatory (ISO)
  đài quan sát vũ trụ bằng tia hồng ngoại
  infrared spectrometer
  phổ kế hồng ngoại
  infrared spectrophotometer
  phổ quang kế hồng ngoại
  infrared spectroscopy
  phổ học hồng ngoại
  infrared spectrum
  phổ hồng ngoại
  infrared spectrum
  phổ tia hồng ngoại
  infrared technology
  công nghệ tia hồng ngoại
  Infrared Temperature Sounder (IRTS)
  bộ dò nhiệt độ bằng tia hồng ngoại
  infrared therapy
  điều trị hồng ngoại
  infrared therapy
  liệu pháp hồng ngoại
  infrared thermometer
  nhiệt kế hồng ngoại
  infrared transmission
  sự truyền bằng hồng ngoại
  infrared transmitter
  máy phát hồng ngoại
  infrared transmitter
  máy truyền phát hồng ngoại
  infrared vidicon
  ống ghi hình hồng ngoại
  infrared vidicon
  viđicon hồng ngoại
  infrared-emitting diode
  đi-ốt phát hồng ngoại
  infrared-sensitive
  nhạy (với) hồng ngoại
  infrared-sensitive
  nhạy hồng ngoại
  infrared-sensitive emulsion
  nhữ tương hồng ngoại
  infrared-sensitive emulsion
  nhữ tương nhạy hồng ngoại
  IrDA (InfraredData Association)
  hiệp hội dữ liệu hồng ngoại (IrDA)
  Long-Wavelength (Thermal) Infrared (LWIR)
  Tia hồng ngoại bước sóng dài (Nhiệt)
  Mid Wave Infrared (MWIR)
  hồng ngoại sóng trung bình
  near infrared
  bức xạ hồng ngoại gần
  Near infraRed (NIR)
  hồng ngoại gần
  near-infrared radiation
  bức xạ hồng ngoại gần
  photoelectric infrared radiation
  bức xạ hồng ngoại gần
  photoelectric infrared radiation
  bức xạ hồng ngoại quang điện
  Thermal InfraRed (TIR)
  tia hồng ngoại nhiệt
  Thermal Infrared Multispectral Scanner (TIMS)
  bộ quét đa phổ hồng ngoại nhiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X