• /kwæk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng kêu quàng quạc (của một con vịt đực)
  Lang băm (người tự cho mình có hiểu biết và kỹ năng đặc biệt; nhất là trong (y học))
  Kẻ bất tài nhưng làm bộ giỏi giang
  ( định ngữ) (thuộc) lang băm; có tính chất lang băm
  quack remedies
  thuốc lang băm
  quack doctor
  thầy lang băm

  Nội động từ

  Kêu quàng quạc (vịt đực)
  Toang toác, nói quang quác (người)

  Ngoại động từ

  Quảng cáo khoác lác (một vị thuốc...)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lang băm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X