• /'simjuleitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người giả vờ, người giả cách, người vờ vịt

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (máy tính ) thiết bị mô hình hoá
  target simulator
  mục tiêu giả
  (phần mềm) trình giả lập
  PS2 simulator
  giả lập PS2

  Xây dựng

  thiết bị mô phỏng, bộ mô phỏng, mô hình

  Cơ - Điện tử

  Thiết bị mô phỏng, bộ mô phỏng, mô hình

  Cơ khí & công trình

  thiết bị bắt chước
  thiết bị chép hình

  Điện

  thiết bị mô phỏng

  Kỹ thuật chung

  bộ mô phỏng
  analog simulator
  bộ mô phỏng tương tự
  Block Oriented Network Simulator (BONES)
  bộ mô phỏng mạng theo khối
  block-diagram simulator (blosim)
  bộ mô phỏng sơ đồ khối
  blosim (block-diagram simulator
  bộ mô phỏng sơ đồ khối
  call simulator
  bộ mô phỏng gọi
  computer simulator
  bộ mô phỏng máy tính
  cross simulator
  bộ mô phỏng chéo
  DAS (digitalanalog simulator)
  bộ mô phỏng tương tự số
  digital analog simulator (DAS)
  bộ mô phỏng tương tự số
  Dynamic Load Simulator (DLS)
  bộ mô phỏng tải động
  feel simulator
  bộ mô phỏng cảm giác
  flight simulator
  bộ mô phỏng bay
  integrated simulator
  bộ mô phỏng tích hợp
  interactive simulator
  bộ mô phỏng tương tác
  logic simulator
  bộ mô phỏng logic
  network simulator
  bộ mô phỏng mạng
  NT Simulator (NT/S)
  Bộ mô phỏng NT
  Off-line Operating Simulator (OOS)
  bộ mô phỏng điều hành ngoại tuyến
  OLDAS (on-line digital analog simulator)
  bộ mô phỏng tương tự trực tuyến
  on-line digital analog simulator (OBDAS)
  bộ mô phỏng tương tự trực tuyến
  phase simulator
  bộ mô phỏng pha
  Radar Altimeter System Simulator (ERS) (RASS)
  Bộ mô phỏng hệ thống đo độ cao bằng rađa (ERS)
  ROM simulator
  bộ mô phỏng ROM
  signal simulator
  bộ mô phỏng tín hiệu
  software simulator
  bộ mô phỏng phần mềm
  system simulator
  bộ mô phỏng hệ thống
  traffic simulator
  bộ mô phỏng giao thông
  Voice Load Simulator (VLS)
  bộ mô phỏng tải thoại
  Wideband Fading Simulator (WFS)
  bộ mô phỏng pha đinh băng rộng
  yaw simulator
  bộ mô phỏng độ lệch
  chương trình mô phỏng
  vật mô phỏng/ mô hình

  Giải thích EN: A device that reproduces a system or process to demonstrate or test its performance under various conditions. It can also be used to train operators. Giải thích VN: Một thiết bị tạo ra một hệ thống hay quy trình và thể hiện hay kiểm tra hoạt động của nó dưới các điều kiện khác nhau. Nó còn được sử dụng trong quy trình đào tạo.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X