• /´kwik¸tempəd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nóng tính, dễ cáu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X