• /ɪmˈpʌlsɪv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đẩy tới, đẩy mạnh
  Hấp tấp, bốc đồng
  an impulsive act
  một hành động bốc đồng
  an impulsive person
  người hay bốc đồng
  Thôi thúc, thúc đẩy
  (kỹ thuật) xung

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đẩy tới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X