• /im´pæʃənd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Say sưa, say mê
  an impassioned orator
  diễn giả say sưa thuyết trình
  Sôi nổi, xúc động mạnh, bị kích thích mãnh liệt
  an impassioned speech
  bài nói sôi nổi


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X