• Cơ khí & công trình

  độ giảm tỷ số truyền
  tỉ số giảm
  tỷ số giảm tốc

  Hóa học & vật liệu

  hệ số thu nhỏ
  tỷ lệ giảm giá
  tỷ số giảm nhỏ

  Xây dựng

  hệ số giảm yếu
  hệ số thon dần

  Cơ - Điện tử

  Cấp giảm tốc, tỷ số truyền giảm tốc

  Kỹ thuật chung

  hệ số nghiền
  hệ số suy giảm

  Giải thích EN: 1. the ratio of feed size to product size in a milling operation.the ratio of feed size to product size in a milling operation.2. the reduction in speed obtained through gearing.the reduction in speed obtained through gearing.3. the ratio of current that is input to a transformer to the output current.the ratio of current that is input to a transformer to the output current. Giải thích VN: 1. tỷ số giữa kích cỡ của cấp liệu với kích cỡ của sản phẩm trong một hoạt động nghiền. 2. sự giảm tốc độ đạt được thông qua hệ bánh răng. 3. tỷ số giữa dòng vào một máy phát với dòng ra.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X