• /'tenjuə(r)/

  Thông dụng

  Danh từ

  (chính trị) sự nắm giữ chức vụ
  Sự chiếm giữ (đất đai, bất động sản..)
  Đất cho làm rẽ, đất phát canh
  Sự chiếm hữu, sự hưởng dụng; thời gian chiếm hữu, thời gian hưởng dụng; nhiệm kỳ
  during his short tenure of office
  trong thời gian ngắn ngủi ông ta giữ nhiệm vụ
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) sự bổ nhiệm làm giáo viên thường xuyên (ở một trường đại học, cơ sở)
  granted tenure after six years
  được bổ nhiệm làm giáo viên chính thức sau sáu năm
  feudal tenure
  thái ấp

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  nhiệm kỳ
  nhiệm kỳ thời gian được thuê mướn (nhà đất ...)
  sự chiếm hữu
  sự đương nhiệm
  sự hưởng dụng
  sự tại chức
  thời gian chiếm hữu
  thời gian được thuê mướn (nhà, đất...)
  thời gian hưởng (một chức vụ)
  thời gian hưởng một chức vụ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X