• /ri´mju:nə¸reit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Trả công; đền đáp; thưởng
  to remunerate someone's for his trouble
  thưởng công khó nhọc cho ai
  Trả tiền thù lao

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  charge , seize , take , withhold

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X