• /in´demni¸fai/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Bồi thường, đền bù
  to indemnify someone for a loss
  bồi thường thiệt hại cho ai
  Bảo đảm
  to indemnify someone from (against) loss
  bảo đảm cho ai khỏi bị mất mát

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bảo đảm
  bảo hiểm
  bảo kê
  bảo lãnh
  bồi thường
  indemnify one for damage
  bồi thường thiệt hại cho người nào
  bồi thường tổn thất
  đền bù
  hoàn lại tiền

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X